Aanmeldformulier DonateurJa, ik wil de Oranjevereniging Gorssel graag helpen!
Ik geef de vereniging hierbij toestemming om jaarlijks in de maand maart mijn rekening te belasten via automatische incasso

voor 10,- / 25,- / ander bedrag ...........,.. *)Achternaam:         .............................................................................................

Voorletters:          ..................................................................... dhr./mevr.......*)

Straatnaam:         ......................................................................... nr.: .............

Postcode:             .............................................................................................

Woonplaats:          ............................................................................................

Rekeningnummer: .............................................................................................

Plaats:                ......................................... Datum .........................................


Handtekening:      ............................................................................................*) Doorhalen wat niet van toepassing is.Print dit formulier, vul het in, en stuur het in een afgesloten enveloppe naar:

Oranjevereniging Gorssel
T.a.v. mevrouw J.M. van Meel
Eekweg 7
7213 LR Gorssel

© 2014 Oranje Vereniging Gorssel