OVG eert haar vrijwilligers


Afgelopen week heeft de Oranje Vereniging Gorssel twee van haar trouwste vrijwilligers extra in het voetlicht geplaatst en geŽerd met het Vrijwilligers Erespeldje. Hoewel toeval niet bestaat was het wel toevallig, dat beide geŽerde personen dezelfde lange tijd de Vereniging als vrijwilliger steunden.

Op vrijdagavond werd Gerrit Steging in het zonnetje gezet tijdens het grandioze feest, dat hij ter gelegenheid van zijn 50ste verjaardag had georganiseerd. De voorzitter van de Oranje Vereniging, Marc a Campo, beschreef uitgebreid de verdiensten, die Gerrit gedurende de afgelopen 25 jaar als vrijwilliger had verricht. En dat was niet alleen zijn werk als Bestuurslid, maar ook het ter beschikking stellen van opslagruimte voor de Vereniging en zijn inzet voor het schieten op Koninginne- dan wel Koningsdagen in het algemeen als ook het vogelschieten en het vervaardigen van de vogel zelf in het bijzonder. Marc speldde Gerrit het Erespeldje op (zie foto), waarna de band "Kiek Doar Es" het "Lang zal hij leven" begeleidde.

Zaterdagochtend om 08.15 uur traden Bestuursleden en oud Bestuursleden van de Oranje Vereniging aan om een andere trouwe vrijwilliger een aubade te brengen. Op de muziek van "Heb je even voor mij" werden de verdiensten van Marja Hiethaar haar met overgave toegezongen. Marja vierde deze dag haar 50ste verjaardag en ook zij zet zich al 25 jaar in voor de Oranje Vereniging, terwijl zij en passant ook nog spontaan de EHBO activiteiten invult tijdens de Koninginnen- dan wel Koningsdagen. Het Vrijwilligers Erespeldje werd haar opgespeld en zij toonde zich daar zichtbaar blij mee (zie foto).

De vrijwilligers met het Erespeldje zullen in de toekomst het speldje dragen op alle feestelijke activiteiten, die de Oranje Vereniging organiseert.

gerrit1 gerrit2 gerrit3 gerrit4 marja1 marja2 marja6 marja3
marja4 marja5

© 2014 Oranje Vereniging Gorssel